Från strategi till digital lösning

Petra är en strategisk webbyrå som arbetar över hela det digitala fältet – från utveckling av strategier till produktion av webbsajter, appar och aktiviteter i sociala media.
Möjligheterna med tekniken och Internet utvecklas varje minut och det är inte alltid lätt att veta vad som tjänar din affär. Petra vässar din digitala form och hjälper dig att hitta lösningarna som bygger och utvecklar dina affärsrelationer.

Strategi

Var ska du, och varför?
Allt strategiarbete börjar med en målsättning. Vad vill vi, var ska vi och varför? Baserat på svaren utvecklar Petra digitala strategier som följer företagets affärs- och kommunikationsstrategi. Petras konsulter har djup förståelse för affärsutveckling och de förutsättningar och möjligheter som digitala media ger.
Webb/Affärsstrategi
Var står ni? Hur ser konkurrensen ut? Var vill ni? Tillsammans utvärderar vi ditt företags positioner och studerar omvärlden. Analysen resulterar i strategier för en framgångsrik, digital närvaro. Dessa kan omfatta allt från en övergripande onlinestrategi till mer fokuserade kommunikationssatsningar för exempelvis lanseringar. Är du osäker på hur din nuvarande sajt står sig och vilket utvecklingsbehov som finns, kan vi hjälpa dig med en snabb hälsocheck.
Sociala medier
Hur kan din verksamhet ta tillvara kraften i sociala medier? Rätt utnyttjat finns här möjligheter att skapa mycket lojala kundrelationer. Petra hjälper dig undvika fallgroparna och se hur du får bästa effekt, exempelvis i kundtjänsten eller i försäljningen.
Projektledning
Vi har lång erfarenhet av att driva stora och komplexa projekt, och bistår gärna med projektledningsresurser i hela eller delar av projekten.
Seminarier
Vi på Petra delar gärna med oss av våra kunskaper. Vi föreläser och håller seminarier om de ämnen vi brinner för och kan mycket om: trender inom digital kommunikation, sociala medier och hur du stärker varumärket genom digital närvaro.

Lösningar

Att säga rätt sak på rätt plats
Förmågan att kombinera kommunikation och teknik är avgörande för att skapa framgångsrika lösningar. Att göra det ena utan det andra är lätt. Att göra både och kräver mycket mer. För att förverkliga en strategi krävs kreativa, idéstarka lösningar som baseras på kunskap om användaren och teknisk förståelse för att få dem att fungera som det är tänkt. För oss är funktionaliteten, innehållet och upplevelsen det centrala i lösningen. Vad du vill uppnå avgör valet av kanal.
Företagssajter
Vi har stor bredd i våra webblösningar, från globala webbplatser som stödjer komplexa organisationer i deras affärsprocess till små effektiva informationssajter för mindre företag. Vi bygger sidan från grunden eller optimerar din befintliga – allt med säljdrivande innehåll och konvertering i fokus.
Extranät/Intranät
Ett intranät eller extranät som är intressant och lätt att använda förenklar den vardagliga kommunikationen mellan anställda, kunder och partners.
Mobila lösningar
Alla våra lösningar är byggda med en teknik som gör att de fungerar i mobilen. Men det finns mycket roligt och intressant att göra specifikt till smarta mobiler; från spel som ger kunderna insikt om en produkt eller tjänst till specifika funktioner för att stödja i affärsprocessen, presentationen eller mässan.
E-handel
Vi utvecklar både små och stora e-handelssajter där goda kundkontakter och utmärkta köpupplevelser är drivkraften.
Marketing automation
Petra integrerar ditt CRM-system med webben, e-post och andra digitala kanaler för att skapa personaliserad kommunikation till prospekts och kunder. Resultatet: Kostnadseffektiv merförsäljning.
Kampanjer och säljdrivande innehåll
Framgångsrika kampanjer bygger på förståelse för målgruppen och vilken kommunikation som driver köpprocessen framåt. Petra utvecklar säljande kampanjsajter och trafikdrivande banners.
Sociala media
Vi utvecklar och designar teknik och innehåll i alla former av sociala medier.

Teknik

Grunden för rätt funktion
Djup teknisk förståelse är grunden för att skapa smart funktionalitet och därmed väl fungerande webblösningar. En bra webbsajt lever av många besök och täta uppdateringar. För att det ska ske måste den vara enkel att arbeta med internt och lockande att besöka externt. Den ska upplevas som intressant och det ska vara lätt att navigera bland informationen. Petra arbetar med allt från komplexa sajter i avancerade CMS till mindre sajter i öppen källkod. Dina behov styr vår tekniska lösning.
Arkitektur/systemering
En väl genomtänkt arkitektur skapar en stabil och effektiv lösning som t ex kan baseras på single-source publishing från olika databaser eller funktioner för att enkelt hantera multipla språk och versioner.
Utveckling (CMS och applikationer)
Petra utvecklar allt från stora multinationella internetlösningar till mindre applikationer. Vi har certifierade utvecklare till stora CMS som EpiServer och Sitecore. Vi arbetar även i system med öppen källkod, exempelvis Composite C1 och WordPress. Vi har lång erfarenhet av .NET i integration med affärssystem, produktdatabaser, CRM-system och sökmotorer.
Tekniskt stöd
Vi hjälper dig med allt ifrån felsökning över avancerade inställningar i CMS till serverkonfigurering och hosting. Med tillgång till vårt webbaserade ärendehanteringssystem blir rapportering och uppföljning snabb och enkel.

Optimering

Relationer byggs över tid
Den verkliga utmaningen börjar ofta när en webblösning väl lanserats. Kunder, partners och anställda kommer att ställa allt högre krav på att allt fungerar som det ska och att information är korrekt och uppdaterad. Vi hjälper dig att kartlägga vilka behov du har av att synas i olika sökmotorer och om det är sökmotoroptimering (SEO) eller sökmotormarknadsföring (SEM) du bör satsa på. Målet för Petra är att löpande stödja våra kunder så webblösningen ger maximal nytta och effekt.
Content management
Vi hjälper dig att utveckla och underhålla innehållet på webbsajten, bloggen eller Facebook genom att på ett strukturerat sätt samla in och editera information. Med ett regelbundet flöde av t ex nyheter och kampanjer håller du webbsidan levande, får kunder att återkomma och rankas högre av Google.
Sökmotoroptimering (SEO)
Sökmotoroptimering är ett samlingsnamn för olika metoder och tekniker som används för att få en webbsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer. Eftersom rangordningen av webbsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man optimera den bedömning av en webbsida som sökmotorerna gör genom att genomföra ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.
Sökmotormarknadsföring (SEM)
Sökmotormarknadsföring är betalda aktiviteter som syftar till att synliggöra företaget på sökmotorerna, till exempel köp av sponsrade länkar (köpt plats på sökmotorns träfflista).
Statistik
Vi tar fram statistiska analyser och skräddarsydda rapporter som bas för marknadsföring och optimering av webbsidan.
Utbildning
Vi skräddarsyr utbildningar baserat på dina specifika behov. Utbildningarna omfattar allt från sociala medier och innehållsproduktion till hur man mest effektivt arbetar i ett CMS.
Hälsocheck
Börjar webbsajten kännas gammal och trög eller minskar antalet besök? Då kan en snabb hälsocheck visa hur bra (eller dåligt) olika delar av sajten fungerar – från användarinteraktion till sökbarhet hos Google. Vi utvärderar och levererar en rapport över sajtens status vilket ger dig en klar bild över vilka delar som bör utvecklas på kort och lång sikt.

Metod

Vår metod
Vi arbetar efter en väl beprövad och fungerande metodik som består av åtta steg. I korthet ser den ut så här:
1. Definition
Tillsammans definierar vi omfattningen av uppdraget. Hur djupt ska vi gå strategiskt? Vilka mål ska vi nå? När ska vi vara färdiga?
2. Kunskap
Ett projekt startar med ett initialmöte, en heldags workshop vars första halva handlar om att kartlägga nuläge, existerande strategi och målsättningar medan den andra halvan bl a går in på målgruppernas teknikmognad och ett antal strategiska och tekniska vägval. Syftet är helt enkelt att en bredare grupp ska vara överens om målen och att på ett tidigt stadium samla in kunskap och idéer. Ofta kompletterar vi detta moment med t ex kundintervjuer.
3. Strategisk analys och digital kommunikationsplattform
Vi sammanställer en strategisk plattform som summerar nuläget och riktlinjer för lösningen.
4. Lösning
Vi arbetar fram ett förslag på kommunikationslösning och hur den ska fungera i olika kanaler, liksom vilken teknik som behövs för att stödja kommunikationen. Förslaget presenteras genom design- och interaktionsskisser på de olika enheterna och aktiviteterna samt en teknisk specifikation av hur de olika enheterna ska utvecklas.
5. Produktion
De överenskomna lösningarna produceras enligt specifikation, tidplaner och offerter.
6. Intern lansering
All försäljning börjar på insidan. Ofta behövs en intern kampanj för att informera och fokusera medarbetarna innan t ex den nya webbsidan lanseras på marknaden.
7. Extern lansering
Lösningarna rullas ut på alla marknader.
8. Mätning
Vi mäter resultaten av våra aktiviteter och återkopplar dessa till målen

Kontakta oss

C-G

Hanson

Account Director
Telefon: +46 42 38 68 80
Mobil: +46 706 05 17 53

Cristoffer

Crusell

CTO
Telefon: + 46 42 38 68 90
Mobil: +46 703 15 69 06